Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

fmldevil
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
fmldevil
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viawishyouwerehere wishyouwerehere
fmldevil
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viacitiesofnight citiesofnight
fmldevil
4119 7ef5 500
Reposted fromoutline outline viacitiesofnight citiesofnight
fmldevil

Omg no i chuj mnie to. Dobra, nie chuj mnie to. Ale chcialabym zeby chuj mnie to.  

fmldevil
9716 20fd 500
so fuckin'true
Reposted fromCattleya Cattleya viacitiesofnight citiesofnight
fmldevil
9176 3632 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacitiesofnight citiesofnight
fmldevil
Reposted fromsmacznie smacznie viaretaliate retaliate
fmldevil
2133 29b2
fmldevil
fmldevil
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
fmldevil
0145 af38 500
Reposted fromkjuik kjuik viaRedPenny RedPenny
fmldevil
fmldevil
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viaRedPenny RedPenny
fmldevil
6015 6496 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaRedPenny RedPenny
fmldevil
Reposted fromasiksik asiksik viaRedPenny RedPenny
fmldevil
1304 3e1d 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaRedPenny RedPenny
fmldevil
1407 9194 500
Nyos
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8363 0ef8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl